Hotline: 09.4554.6338

Một số câu hỏi phỏng vấn để xin visa du học Mỹ

Một số câu hỏi phỏng vấn visa du học Mỹ phổ biến

  • - Bạn cần xin Visa để đi du học Mỹ ?
  • - Bạn đang yếu khả năng về ngoại ngữ ?
  • - Bạn sợ mất tự tin khi phải đương đầu với các chuyên gia phỏng vấn du học Mỹ ?
  • - Bạn đang cần 01 "Bí Kíp" để tăng khả năng thành  công trong các cuộc phỏng vấn du học Mỹ chăng ?
  • - Bạn sợ bị "rớt" khi phải đi phỏng vấn du học Mỹ lại lần thứ 2 ?

Dưới đây là một số "Kinh nghiệm Bổ ích"mà chúng tôi sắp chia sẻ với bạn, và rất hy vọng bạn sẽ "Thuận buồm xuôi gió" trong các đợt phỏng vấn cam go như vậy.

Một số câu hỏi phỏng vấn để xin visa du học Mỹ

Chắc chắn một điều là các nhân viên lãnh sự sẽ không ngừng đặt ra nhiều thử thách để gây sức ép cho bạn bằng việc hỏi các câu hỏi tạo sự bất ngờ cho bạn. Tuy nhiên, bạn phải luôn bình tĩnh và ở trạng thái sẵn sàng, thoải mai như một cuộc nói chuyện giữa những người bạn, bạn càng lo lắng tập trung bao nhiêu thì mức độ mất tự tin sẽ tăng lên bấy nhiêu. Đó là một điều không thể tránh khỏi.

Thông thường, các câu hỏi mà nhân viên lãnh sự giành cho bạn chủ yếu  xoay  quanh các  nội dung  đời  thường  như:  thông tin  của  bạn, thông tin về gia đình bạn, thông tin của người giám hộ bảo trợ bạn, một số kế hoạch học tập đặt ra tại Mỹ của bạn, và ý định quay trở về trong tương lai.

Sau đây xin chia sẽ cho những ai muốn sang Mỹ du học mà không phải gặp khó khăn về tiếng anh trong lúc phỏng vấn. Vì đây là 1 điều quan trọng nhất mà bạn không thể bỏ qua, vì nó là vần đề quan trong nhất, nó giúp cho người ta đành giá được trình độ của bạn, và xem xét bạn có phải qua Mỹ có phải là mục đích để học không? Hay là qua mỹ làm việc kiếm tiền……
Sau đây xin gữi cho bạn những câu hỏi phỏng vấn visa du học mỹ để bạn có thể chuẩn bị ở nhà mà trả lời tốt vào lúc phỏng vấn.

Một số câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin VISA du học Mỹ     

A. Trước tiên người phỏng vấn sẽ hỏi về thông tin cá nhân của bạn, đây sẽ là phần quan trọng nhất cho chính bạn

#1. What’s your name? Why are you here today? (Tên của bạn là gì? Tại sao bạn lại ở đây hôm nay?)
#2. Good morning! Please introduce yourself ! (Xin chào buổi sáng! Hãy tự giới thiệu bản thân của bạn!)
#3. How old are you? What’s your job? (Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn đang làm công việc gì?)
#4. What are your hobbies? (Sở thích của bạn là gì vậy?)
#5. Do you like traveling? Have you ever been abroad? (Bạn có khoái đi du lịch không? Bạn đã từng đi nước ngoài bao giờ chưa vậy?)
#6. Have you ever lived away from your parents? (Bạn có bao giờ sống xa cha mẹ hay không?)  
#7.  Do  you  have  any  friend?  How  many  friends  do  you  have? (Bạn  có người bạn nào không? Bạn có bao nhiêu người bạn?)
#8. What do you often do at free time? (Bạn thường làm gì lúc rãnh rỗi?)
#9. Do you like sports? Which kind of sport do you like best? (Bạn có thích chơi thể thao không? Môn thể thao nào bạn yêu thích nhất?)
#10.  Have you ever  been  granted a US  Visa? (Bạn có bao giờ được cấp Visa đi Mỹ hay chưa?)
#11. Have you ever been rejected a US Visa? (Bạn có bao giờ bị từ chối Visa đi Mỹ hay chưa?)
#12. Tell me something about your country! (Hãy kể cho tôi nghe vài điều về đất nước bạn!)

B.  Những câu hỏi liên quan tới gia đình bạn, ở phần này bạn nên trả lời trung thực, bởi vì khi người ta kêu bạn đi phỏng vấn thì người ta đã tìm hiểu kỹ bạn nên mới kêu bạn đi:

# 1. What’s your father’s name? What’s your mother’s name? (Tên cha của bạn? Tên mẹ của bạn?)
# 2. Do you have any siblings? (Bạn có anh chị em ruột nào không?) If you do  have,  what  is  his/her  name(s)? (Nếu  có,  tên của  anh/chị/em  ruột của bạn là gì?)
# 3. How old is your father/ mother? (Ba/mẹ của bạn bao nhiêu tuổi?)
# 4. Are you living with  your parents? (Bạn có sống chung với ba/mẹ hay không?)
# 5.  Have  your  parents/  your siblings  traveled  abroad? (Cha  mẹ/ anh  chị em của bạn có bao giờ đi nước ngoài chưa?)
# 6.  Why  don’t  your  older  brother(s)/sister(s)  study  abroad  like  you? (Tại sao anh hoặc chị của bạn không học ở nước ngoài như bạn?)

C. Câu hỏi phỏn vấn về trình độ, kết quả học tập của bạn tại Việt Nam hiện nay:

# 1.  What  grade  are  you  studying  in?  What’s  your  grade? (Bạn  học  lớp mấy?)
# 2. What’s your school name? (Tên của trường bạn là gì?)
# 3. What’s something special about your school? Tell me something about your school?(Trường của bạn có điều gì đặc biệt hay không? Hãy giới thiệu vài điều về trường của bạn?)
# 4. How many classes are there in your school? (Trường của bạn có bao nhiêu lớp?)
# 5. What subjects are you good/bad at? (Bạn học giỏi/ dở nhất là môn học nào?)
# 6. What are your favourite subjects? And why do you like them? (Những môn học nào bạn yêu thích nhất? Tại sao bạn thích chúng?)
# 7. What do you often do after school? (Sau giờ học bạn thường làm gì?)
# 8.  Who  is  your  favourite  teacher? (Ai  là  người  thầy  mà  bạn  yêu  thích nhất?)
# 9. What’s your principle’s name? (Tên hiệu trưởng trường của bạn là gì?)

D. Câu hỏi phỏng vấn về kế hoạch khi bạn sinh sống và học tập tại mỹ:

# 1. What is the purpose of your trip? (Mục tiêu của chuyến đi của bạn là gì?)
# 2. Why do you choose US to study? ( Tại sao bạn chọn học tại Mỹ?)
# 3. Why don’t you choose another country to study? (Tại sao bạn không chọn  học  tại  một  quốc  gia  khác?)
# 4. Why don’t you choose another school to study? (Tại sao bạn lại không chọn học tại một trường khác?)
# 5. What make  you choose this state  to study? (Điều gì khiến bạn chọn tiểu bang này để học?)
# 6. What school will you enrol in the US? (Bạn sẽ học tại trường nào khi đến Mỹ?)
# 7. What city will you arrive in? Tell me something about the city that you will live in the US? (Bạn sẽ đến thành phố nào? Hãy kể cho tôi nghe vài điều bạn biết về thành phố này?)
# 8. Where is your school located? Why do you choose this state to study at? What do you know about the state? (Trường của bạn tọa lạc ở đâu? Tại sao bạn chọn học ở tiểu bang này? Bạn biết gì về tiểu bang này?)
# 9. If you are provided a choice, where do you want to come? (nếu bạn được cho một sự lựa chọn, nơi nào bạn muốn đến?)
# 10. What is the address of your school? (Địa chỉ trường của bạn?)
# 11. Tell me something about your school? (Hãy kể cho tôi nghe một vài điều về trường của bạn?)
# 12.  Is  your  school  a  public  or  a  private  school? (Trường  của  bạn  là trường công hay trường tư?)
# 13. How can you know about this school? ( Làm sao bạn biết đến trường này?)
# 14.  How  can  you  get  the  I-20/DS-2019?  How  did  you  complete  the admission form? (Làm sao bạn có thể xin được giấy I-20/DS-2019? Bằng cách nào mà bạn có thể hoàn tất thủ tục xin nhập học?)
# 15. Why do you choose the school to study? (Tại sao bạn chọn học tại trường này?)
# 16. What grade will you study in the US? (Bạn sẽ học lớp mấy tại Mỹ?)
# 17.  When  will  your  school  start?  When  is  the  upcoming intake  of  your school? (Khi nào trường bạn bắt đầu học? Học kỳ sắp tới của trường bạn học là khi nào?)
# 18. What subjects will you study at school? (Bạn sẽ học những môn học nào?)
# 19. Is your school religious? (Trường của bạn có đạo nào hay không?)
# 20. Do you have to study Bible? (Bạn có phải học kinh thánh hay không?)
# 21.  Do  you  have  to  wear  uniform? (Bạn  có  phải  mặc  đồng  phục  hay không?)
# 22. How long do you want to study in the US? (Bạn muốn học ở Mỹ bao lâu?)
# 23. What will you study in the US? (Bạn sẽ học gì ở Mỹ?)
# 24.  What  will  you  major  in  when  you  study  university? (Chuyên  ngành bạn chọn ở đại học sẽ là gì?)
# 25. Why do you choose that major? (Tại sao bạn lại chọn chuyên ngành này?)
# 26. What degree will you get after your graduation? (Bạn sẽ nhận được học vị gì khi tốt nghiệp?)
# 27. What is this program fee? (Phí của chương trình này là bao nhiêu?)
# 28. What is the tuition fee? (Học phí của bạn là bao nhiêu?)
# 29. Have you bought insurance? (Bạn đã mua bảo hiểm hay chưa?)
# 30.  Have  you  paid  the  program  fee?  By  what  way? ( Bạn  đã  trả  phí chương trình hay chưa? Bạn trả bằng cách nào?)
# 31. Where will you live in the US? (Bạn sẽ sinh sống ở đâu khi ở Mỹ?)
# 32. With  whom will you stay  in the  US? (Bạn sẽ  sinh sống với  ai khi ở Mỹ?)
# 33.  Tell  me  something  about  your  host  family? (Hãy  kể  cho  chúng  tôi nghe vài điều về gia đình người Mỹ mà bạn sẽ ở với họ?)
# 34. Who will pick you up at the airport upon your arrival? (Ai sẽ đưa đón bạn tại sân bay?)  

Đây là những câu hỏi phỏng vấn visa du học Mỹ thường hay gặp nhất trong lúc phỏng vấn để chuẩn bị hành trang tốt nhất để bạn có thể đi du học một cách dễ dàng mà không bị bỡ ngỡ trong lúc phỏng vấn. Khi bạn đã phỏng vấn thành công bước tiếp thì bạn nên chuẩn bị bước tiếp theo là phải tìm hiểu them 1 vấn đề quan trọng nửa là: định cư mỹ được mang bao nhiêu tiền đây cũng là 1 vấn đề đang được cân nhắc nhiều hiện nay.

>>> Nguồn tham khảo khác: bảo lãnh định cư mỹ diện hôn thê

HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP