Hotline: 09.4554.6338

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC Ở ÚCI:ĐIỀU KIỆN HỌC VẤN :

* Chương trìnhTrung học:

 
- Từ lớp 7 trở lên
- Không cần điểm IELTS
- Học lực từ Trung bình trở lên
- Sức khỏe tốt

*Chương trình Cao đẳng nghề :

 
- Học xong lớp 11 tại Việt Nam
- Có IELTS 4.5 trởlên
- Học lực từ trung bình trở lên
- Sức khỏe tốt

*ChươngtrìnhĐạihọc&sauĐạihọc:

 
- Học xong lớp11 tại Việt Nam
- Học lực Trung bình trở lên
- IELTS(6.5) hoặc trình độ tương đương
- Sức khỏe tốt
 
Ở Úc gần như không có kỳ thi tuyển sinh đại học. Học sinh có chứng chỉ tốt nghiệp trung học sẽ được xét tuyển vào đại học hoặc trường cao đẳng dạy nghề.        

II: THỜI GIAN HỌC TẠI ÚC:

1/ Bậc trung học của Australia gồm 6 năm, từ lớp 7 đến lớp 12, chia làm hai bậc: Junior Secondary (lớp 7-10) và Senior Secondary(lớp11-12).


2/  Khi hoàn tất lớp 10, học sinh có hai lựa chọn: học tiếp lên bậc Senior Secondary hoặc chuyển sang khoá học nghề từ trình độ thấp nhất là Certificate I đến Certificate III, tuỳ theo khả năng.
Cử Nhân – Associate Degree: 2 Năm


3/ Bằng Cử Nhân – Bachelor Degree: Tối thiểu 3 năm

4/  Bằng Cử Nhân (Danh Dự) – Bachelor Degree (Honours): Tối thiểu 4 năm
5/  Chứng Chỉ Hậu Ðại Học – Graduate Certificate: 6 tháng
6/  Văn Bằng Hậu Ðại Học – Graduate Diploma: 12 tháng
7/  Bằng Thạc Sĩ – Masters Degree: 1-2 năm
8/  Bằng Tiến Sĩ – Doctoral Degree: Điển hình 3 năm


III: MỨC HỌC PHÍ TRUNG BÌNH 1 NĂM Ở ÚC:

Học phí trung bình tại Úc (tính bằng đô-la Úc) theo từng cấp bậc học là:

Bậc Đại học

Các khóa học cơ bản

A$9,000 – 14,000

Chương trình cử nhân

Bằng cử nhân
Bằng cử nhân về lĩnh vực thực nghiệm

A$10,000 – 13,500
A$11,000 – 16,500

Chương trình sau Đại học

Chứng chỉ sau Đại học/ Bằng sau Đại học
Bằng thạc sĩ, tiến sĩ

A$9,000 – 16,000
A$11,000 – 18,500

Trường đào tạo và dạy nghề

Chứng chỉ I-IV
Bằng cao đẳng
Bằng cao đẳng cao cấp

 
A$5,500 – 18,000

Trường phổ thông

Trung học
Tiểu học và trung học cơ sở

A$6,000 – 13,000
A$5,000 – 11,000

Đào tạo Anh ngữ

A$3,500 – 13,500


** Anh ngữ  :3.000 – 4.000/10 tuần 

** Tiểu học : (lớp 1 đến lớp 6) 8.000 – 9.500/năm

** Trung học : (lớp 7 đến lớp 12) 9.500 – 14.000/năm tuỳ theo bang. 2/3 so với học phí của các trường trung học Anh và 1/2 so với các trường trung học Mỹ.

** Cao đẳng: 9.000 – 14.000/năm

** Đại học : Khoa học Xã hội 16.000 – 22.000/năm

                    Khoa học Tự nhiên 18.000 – 24.000/năm

** Sau Đại học:  Khoa học Xã hội 16.000 – 24.000/năm

                           Khoa học Tự nhiên 18.000 – 25.000/năm 

HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP