Hotline: 09.4554.6338

Visa định cư Mỹ diện đầu tư EB5 là gì?

Visa định cư Mỹ diện đầu tư EB5 là gì?

Chương trình Visa định cư Mỹ diện EB5 cho phép những doanh nhân nước ngoài đầu tư vào 1 trong các doanh nghiệp hoặc công ty ở Mỹ để để trở thành thường trú nhân của Mỹ (sở hữu thẻ xanh). Người có visa EB5 có thể làm việc và sống hết đời tại Mỹ cùng với chồng/vợ và những người con dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình của họ. Chương trình EB5 visa, cũng được gọi là Di dân nhưng là theo diện làm việc: đây là chương trình định cư tại Mỹ theo diện đầu tư ưu tiên số 5, đã được Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho phép vận hành. Quốc hội Hoa Kỳ đã thành lập chương trình này vào năm 1990 để tạo điều kiện tăng đầu tư vào nền kinh tế Mỹ. Sau vài lần cải cách, chương trình thật sự tăng sức hút về nhu cầu xin EB5 visa. Những lần cải cách đó bao gồm việc hình thành các Trung tâm Khu vực EB5 thông qua một Chương trình thí điểm.

Visa định cư Mỹ diện EB5

Những yêu cầu về định cư Mỹ diện đầu tư EB5

Để đáp ứng các yêu cầu về EB5 visa, nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vốn vào một doanh nghiệp Mỹ vì lợi nhuận. Các khoản đầu tư nhất thiết phải phụ thuộc vào loại hình và vị trí kinh doanh của doanh nghiệp nhận khoản đầu tư đó. Theo quy định chung, vốn đầu tư tối thiểu cần có tính theo tỉ giá thị trường Mỹ hiện tại là $1.000.000. Vốn đầu tư được rót vào những khu vực bị suy thoái kinh tế biết đến với tên gọi là TEA - Khu vực tập trung nghề nghiệp hoặc vùng nông thôn, những nơi có mức đầu tư tối thiểu là $500.000. Các khoản đầu tư theo diện EB5 phải tạo ra 10 việc làm ít nhất trong khoảng thời gian là 2 năm cho các lao động Mỹ.

Có bao nhiêu Visa đầu tư EB5 được cấp mỗi năm?

USCIS dành 10.000 visa cho các nhà đầu tư EB5 vào mỗi năm. Tuy nhiên, con số 10.000 visa này chưa bao giờ đạt tới. Số lượng người tham gia chương trình đầu tư EB5 vào năm 2011 tăng đáng kể với số lượng nhà đầu tư tham gia vào chương trình này là hơn 3.000 người. Khoảng 3.500 EB5 visa được cấp vào năm tài chính 2011, tăng 80% so với năm 2010. Việc số lượng đầu tư ngày càng gia tăng là do các nhà đầu tư tin tưởng hơn vào sự minh bạch của chương trình USCIS, ngoài ra còn là sự hiệu quả trong quá trình xét visa, đồng thời là số lượng các Trung tâm Khu vực được thành lập trên toàn nước Mỹ tăng lên.

Visa định cư Mỹ diện EB5

Tìm hiểu thêm bài viết về bảo lãnh định cư Mỹ diện anh em F4

 

Những trung tâm khu vực đầu tư EB5

Các ứng viên xin EB5 visa có hai quyền lựa chọn đầu tư. Họ có thể đầu tư cá nhân hoặc vào Trung tâm Khu vực EB5. Các nhà đầu tư cá nhân phải tự tìm các dự án đầu tư và cần phải giám sát và quản lý dự án đó một cách trực tiếp với vai trò là chủ đầu tư. Đầu tư cá nhân là lựa chọn tốt nhất cho những nhà đầu tư mong muốn kiếm soát các khoản đầu tư của họ với nhiều quyền lực hơn và quản lý những dự án nhận khoản đầu tư đó.

Các ứng viên xin EB5 visa cũng có thể đầu tư vào một Trung tâm Khu vực EB5. Lựa chọn này là tối ưu nhất đối với những nhà đầu tư muốn nhập cư nhiều hơn là việc thu lại lợi nhuận tối đa từ khoản đầu tư ban đầu đã bỏ ra. Các Trung tâm Khu vực được USCIS chỉ định quản lý các dự án đầu tư EB5. Các Trung tâm Khu vực chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của chương trình EB5 của USCIS. Sự lo lắng và căng thẳng của các chủ đầu tư sẽ được giảm bớt vì họ không chịu trách nhiệm cho việc đáp ứng các yêu cầu của chương trình. Chính vì lý do này, những Trung tâm Khu vực là phù hợp hơn đối với các chủ đầu tư muốn làm việc theo cách thức không can thiệp trong đó họ không phải chịu trách quản lý trực tiếp khoản đầu tư của họ. Khoảng 90% ứng viên EB5 đầu tư qua hình thức Trung tâm Khu vực.

Hồ sơ xin visa đầu tư EB5

Các ứng viên xin EB5 visa phải thực hiện theo ba bước chung để được thường trú tại Mỹ:

1. Nộp đơn I-526 cho USCIS trình bày rằng họ đã đầu tư theo diện EB5 vào một:

  • Doanh nghiệp cá nhân mà sẽ tạo ra 10 việc làm toàn thời gian HOẶC
  • Một Trung tâm Khu vực của USCIS trong đó nhà đầu tư có thể tạo ra 10 công việc trực tiếp, giám tiếp và/hoặc phát sinh.

2. Khi I-526 được chấp thuận, nhà đầu tư phải nộp đơn xin thường trú bằng cách điền vào I-485, Đơn xin thay đổi tình trạng hoặc DS-230, Đơn xin Visa định cư, tùy thuộc vào việc ứng viên đó đang ở Mỹ theo dạng không định cư. Đây là đơn sẽ giúp cho nhà đầu tư và người phụ thuộc có đủ điều kiện có được chiếc thẻ xanh.

Visa định cư Mỹ diện EB5

3. Cuối cùng, nhà đầu tư phải chứng minh rằng họ đáp ứng được tất cả các điều kiện theo diện EB5 cuối năm tạm trú trong thời hạn 2 năm bằng cách nộp đơn I-829 để hủy bỏ các điều kiện tạm trú. Sau đó nhà đầu tư, vợ/chồng, và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ trở thành thường trú nhân và nhận thẻ xanh 10 năm.

Xem thêm bài viết làm Visa du học Mỹ và Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Mỹ được sưu tầm mới nhất !

HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP