Hotline: 09.4554.6338

THẺ XANH BẢO LÃNH CON

THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH CHO CON ĐỘC THÂN DƯỚI 21 TUỔI:

 
Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho con chưa có gia đình dưới 21 tuổi. Tuy nhiên, việc bảo lãnh này phải chờ đợi theo ưu tiên F2A theo như trên Lịch chiếu kháng. Vui lòng kiểm tra Lịch chiếu kháng hàng tháng để biết thời gian chờ cho hồ sơ bảo lãnh của quí vị.

Văn phòng chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị hoàn thành hồ sơ mà Sở Di Trú yêu cầu. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ được chấp thuận trong khoảng thời gian Sở Di Trú xử lý hồ sơ. Nếu Sở Di Trú yêu cầu bằng chứng hay tài liệu gì thêm, chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung. Văn phòng chúng tôi cũng sẽ thu thập tất cả giấy tờ cần thiết của con quý vị để hoàn thành bộ hồ sơ bảo lãnh một cách nhanh nhất.
 

THỜI GIAN YÊU CẦU

 Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh cho con được Sở Di Trú chấp thuận tùy theo mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 5 - 7 tháng. Lưu ý rằng thậm chí sau khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận, thời gian chờ đợi cho hồ sơ bảo lãnh của quí vị vẫn phải chờ theo ưu tiên F2A

HỒ SƠ YÊU CẦU:

· Bản sao thẻ xanh

· Bản sao giấy chứng nhận kết hôn (người bảo lãnh)
· Bản sao khai sinh của con

Phí nộp bảo lãnh cho Sở Di Trú: 420$

 

THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH CHO CON CHƯA CÓ GIA ĐÌNH TRÊN 21 TUỔI:

 

Thường trú nhân có thể bảo lãnh cho con chưa có gia đình trên 21 tuổi. Tuy nhiên, việc bảo lãnh này phải chờ đợi theo diện ưu tiên F2B theo như Lịch chiếu kháng. Vui lòng kiểm tra Lịch chiếu kháng hàng tháng để biết thời gian chờ cho hồ sơ bảo lãnh của quí vị.


Văn phòng chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị hoàn thành hồ sơ mà Sở Di Trú yêu cầu. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ của quý vị cho đến khi hồ sơ được chấp thuận trong khoảng thời gian Sở Di Trú xử lý hồ sơ. Nếu Sở Di Trú yêu cầu thêm bằng chứng hay tài liệu gì, chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị chuẩn bị những giấy tờ yêu cầu cần thiết để bổ sung. Văn phòng chúng tôi cũng sẽ thu thập tất cả giấy tờ cần thiết của con quý vị để hoàn thành bộ hồ sơ bảo lãnh một cách nhanh nhất.

 

THỜI GIAN YÊU CẦU

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận tùy theo mỗi thời điểm. Thường thì khoảng 5 - 17 tháng. Lưu ý rằng mặc dù hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận bởi Sở Di Trú, thời gian chờ đợi cho hồ sơ bảo lãnh của quí vị vẫn phải chờ theo ưu tiên F2B.

 

HỒ SƠ YÊU CẦU:

 
· Bản sao thẻ xanh
· Bản sao giấy hôn thú ( người bảo lãnh )
· Bản sao khai sinh của con

Phí nộp hồ sơ bảo lãnh cho Sở Di Trú: 420$

 

Mọi thắc mắc xin  vui lòng liên hệ VP CALI SERVICES !

 VP Việt Nam:

422 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM

Tel: 0901,440,666 / 8,48,1250 / 8,48,1251

Email: calisaigon@yahoo.com

VP USA:

1816 Tully Road# 174- San Jose, CA 95122

Tel: (408) 238,5823

Email: saigonway@yahoo.com


HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP