Hotline: 09.4554.6338

LỊCH CHIẾU KHÁNG THÁNG 8 - 2015

 

                 


Diện F1: Cha Mẹ Quốc tịch bảo lãnh cho Con Độc Thân trên 21 tuổi

Diện F2A: Thường Trú Nhân Mỹ bảo lãnh Vợ/Chồng và Con nhỏ

Diện F2B: Thường Trú Nhân bảo lãnh Con Độc Thân trên 21 tuổi

Diện F3: Công Dân Mỹ bảo lãnh con đã lập gia đình 

Diện F4: Công Dân Mỹ bảo lãnh Anh/Chị/EmFamily-Sponsored All Chargeability Areas Except Those Listed CHINA-mainland born INDIA MEXICO PHILIPPINES
F1 01NOV07 01NOV07  01NOV07 15NOV94 15MAR00
F2A 15DEC13 15DEC13 15DEC13 01NOV13 15DEC13
F2B 15NOV08 15NOV08 15NOV08 08APR95  22MAY04
F3 08APR04 08APR04 08APR04 22APR94 22AUG93
F4 01DEC02 01DEC02 01DEC02 01MAR97 15JAN92
HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP