Hotline: 09.4554.6338

LỊCH CHIẾU KHÁNG DI DÂN THÁNG 7/2015

 

                 

 

Diện F1: Cha Mẹ Quốc tịch bảo lãnh cho Con Độc Thân trên 21 tuổi

Diện F2A: Thường Trú Nhân Mỹ bảo lãnh Vợ/Chồng và Con nhỏ

Diện F2B: Thường Trú Nhân bảo lãnh Con Độc Thân trên 21 tuổi

Diện F3: Công Dân Mỹ bảo lãnh con đã lập gia đình 

Diện F4: Công Dân Mỹ bảo lãnh Anh/Chị/Em

 

Family -  

Sponsored

All Chargeability

Areas Except  

Those Listed                               

 CHINA -

mainland bord                              

  INDIA                                               MEXICO                                  PHILIPINES                               
F1 01OCT07 01OCT07 01OCT07 15NOV94 15MAR00
F2A 08NOV13 08NOV13 08NOV13 15SEP13 08NOV13
F2B 15OCT08 15OCT08 15OCT08 15OCT94 22AUG93
F3 15MAR04 15MAR04 15MAR04 22APR94 22AUG93
F4 22OCT02 22OCT02 22OCT02 01MAR97 08DEC91
HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP