Hotline: 09.4554.6338

Định cư Mỹ diện đầu tư EB-5, 4 điều cần biết

Theo như Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, hồ sơ định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 mỗi năm có hàng chục ngàn bộ được cấp phép. Vậy điều kiện để có thể nhận được thẻ xanh diện này đòi hỏi như thế nào?

định cư Mỹ diện đầu tư EB-5

Đối tượng của định cư Mỹ diện đầu tư EB-5

 + Không đòi hỏi về trình độ ngoại ngữ.

 + Không quy định về độ tuổi.

 + Các bạn sẽ không cần phải quản lý trực tiếp việc đầu tư kinh doanh hàng ngày

 + Áp dụng với tất cả những chủ đầu tư có nhu cầu định cư Mỹ, có khả năng về tài chính.

 + Không bắt buộc bạn phải có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc là có công ty kinh doanh.

Các loại hình định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 theo qui định

1. Thành lập một công ty mới hoàn toàn.

2. Mua lại một cơ sở kinh doanh hoặc một một công ty đang hoạt động khác.

3. Mở thêm một chi nhánh kinh doanh hoặc là một công ty con.

4. Đầu tư gián tiếp hay còn được gọi là ủy thác.

Có thể bạn sẽ quan tâm về những cách định cư Mỹ khác hiện nay.

định cư Mỹ diện đầu tư EB-5

Yêu cầu tạo việc làm của chủ đầu tư diện EB-5

Chương trình định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 bao gồm 2 loại chính là Đầu tư vào Trung tâm xúc tiến đầu tư vùng (Regional Center) và Đầu tư trực tiếp. Trong khi với phương án đầu tư trực tiếp thi yêu cầu các bạn phải tạo ra được 10 việc làm trực tiếp, còn đối với loại hình đầu tư thông qua Regional Center thì số lượng việc làm tạo được ra có thể là gián tiếp hoặc trực tiếp.

  • + Việc làm gián tiếp (Indirect Job) bao gồm các công việc được tạo ra ở những doanh nghiệp khác để hỗ trợ trực tiếp hoạt động mà doanh nghiệp bạn đã đầu tư vào.
  • + Việc làm trực tiếp (Direct Job) là các công việc của nhân viên toàn thời gian, có thể được mướn, thuê chính thức bởi công ty hoặc doanh nghiệp được đầu tư vào.

Vốn đầu tư định cư Mỹ diện EB-5

Theo quy định mới của luật định cư Mỹ diện đầu EB-5 nhấn mạnh, số vốn đầu tư là 1.000.000 - 1.200.000USD hay ít nhất là 500.000 - 800.000USD (đối với vùng nông thôn và vùng thất nghiệp cao), và vốn đầu tư đều phải được định giá bằng đô la Mỹ theo thị trường. (sô vố đầu tư này hiện đang trong quá trình thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật chính xác khi nó được ban hành)

Những thông tin trên đây mà Dịch Vụ Cali chúng tôi tóm ngọn lại là tất cả các điều cơ bản nhất về luật đầu tư định cư Mỹ diện EB-5. Nếu mọi người quan tâm và có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề định cư Mỹ thì có thể liên hệ trực tiêp văn phòng của chúng tôi để được tư vấn!

Các bạn cũng có thể xem thêm về kinh nghiệm phỏng vấn định cư Mỹ hiện nay.

HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP