Hotline: 09.4554.6338

Định cư Mỹ diện con nuôi

Bảo lãnh định cư Mỹ diện con nuôi

Bảo lãnh định cư Mỹ diện con nuôi
Định cư Mỹ diện con là vấn đề khá quan trọng trong việc bảo lãnh các thân nhân trong gia đình qua định cư ở bên Mỹ trong đó có con nuôi. Để tránh tình trạng gặp khó khăn trong việc bảo lãnh định cư Mỹ diện con nuôi mọi người nên biết và chú ý một số thông tin quan trọng sau đây khi bảo lãnh diện con nuôi mà các chuyên gia DỊCH VỤ CALI giới thiệu dưới đây.
Theo một số thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được trong bộ luật Di Trú đã viết diện bảo lãnh thân nhân là trường hợp đơn giản nhất và cũng được nhiều người biết đến nhất, nhưng cũng có một số người lại không để ý đến diện con nuôi cũng là một phần quan trọng trong diện bảo lãnh thân nhân. Muốn xác định là con để được bảo lãnh thì con nuôi phải có đầy đủ những điều kiện bắt buộc sau đây:
Định cư Mỹ diện con nuôi
ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH ĐINH CƯ MỸ DIỆN CON NUÔI 1
Người con nuôi được bảo lãnh phải được nhận làm con nuôi trước khi đủ 16 tuổi và việc nhận nuôi được xem là hợp pháp tại nơi được nhận làm con nuôi.
ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN CON NUÔI 2
Người con nuôi phải dưới quyền dám hộ của cha mẹ nuôi trong vòng 2 năm mới được xem là đủ điều kiện trong việc bảo lãnh định cư Mỹ diện con nuôi.
ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN CON NUÔI 3
Người được nhận làm con nuôi phải sống chung với cha mẹ, cũng có thể chỉ sống với cha hoặc mẹ trong vòng 2 năm và sự ở chung nhà có thể trước hoặc sau khi được nhận làm con nuôi mới đủ điều kiện.
Đó là 3 trường hợp mà người con nuôi được bảo lãnh cần có. Sau khi đã được Sở Di Trú xác định là con nuôi thì sẽ hưởng đầy đủ quyền lợi của một người con và có thể áp dụng các trường hợp như cha hoặc mẹ nuôi bảo lãnh cho con nuôi, anh chị nuôi có thể bảo lãnh cho nhau...
Một điểm cần chú ý đó chính alf người được xác định là con nuôi và được hưởng quyền lợi Di Trú theo cha mẹ nuôi thì người con nuôi đó sẽ không được bảo lãnh định cư Mỹ cho cha mẹ ruột hoặc anh chị em ruột của mình.
Còn nếu xảy ra trường hợp khi cha mẹ là công dân Mỹ muốn nhận một con nuôi ở ngoài nước và bảo lãnh định cư Mỹ theo diện con nuôi là rất khó khăn vì phải hội đủ 3 điều kiện mà DỊCH VỤ CALI của chúng tối đã giới thiệu ở trên, nhưng nếu muốn bảo lãnh định cư Mỹ cũng không phải không có cách, một số trường hợp có thể bảo lãnh được.
Nếu các bạn còn có thắc mắc về thông tin định cư Mỹ diện con nuôi các bạn có thể tham khảo thêm tại website dichvucali.com Bảo lãnh định cư Mỹ diện con nuôi

Định cư Mỹ diện con là vấn đề khá quan trọng trong việc bảo lãnh các thân nhân trong gia đình qua định cư ở bên Mỹ trong đó có con nuôi. Để tránh tình trạng gặp khó khăn trong việc bảo lãnh định cư Mỹ diện con nuôi mọi người nên biết và chú ý một số thông tin quan trọng sau đây khi bảo lãnh diện con nuôi mà các chuyên gia DỊCH VỤ CALI giới thiệu dưới đây:

Theo một số thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được trong bộ luật Di Trú đã viết diện bảo lãnh thân nhân là trường hợp đơn giản nhất và cũng được nhiều người biết đến nhất, nhưng cũng có một số người lại không để ý đến diện con nuôi cũng là một phần quan trọng trong diện bảo lãnh thân nhân.

Muốn xác định là con để được bảo lãnh thì con nuôi phải có đầy đủ những điều kiện bắt buộc sau đây:

Định cư Mỹ diện con nuôi

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH ĐINH CƯ MỸ DIỆN CON NUÔI 1

Người con nuôi được bảo lãnh định cư Mỹ phải được nhận làm con nuôi trước khi đủ 16 tuổi và việc nhận nuôi được xem là hợp pháp tại nơi được nhận làm con nuôi.

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN CON NUÔI 2

Người con nuôi phải dưới quyền giám hộ của cha mẹ nuôi trong vòng 2 năm mới được xem là đủ điều kiện trong việc bảo lãnh định cư Mỹ diện con nuôi.

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN CON NUÔI 3

Người được nhận làm con nuôi phải sống chung với cha mẹ, cũng có thể chỉ sống với cha hoặc mẹ trong vòng 2 năm và sự ở chung nhà có thể trước hoặc sau khi được nhận làm con nuôi mới đủ điều kiện.Đó là 3 trường hợp mà người con nuôi được bảo lãnh cần có.

Sau khi đã được Sở Di Trú xác định là con nuôi thì sẽ hưởng đầy đủ quyền lợi của một người con và có thể áp dụng các trường hợp như cha hoặc mẹ nuôi bảo lãnh cho con nuôi, anh chị nuôi có thể bảo lãnh cho nhau....Một điểm cần chú ý đó chính là người được xác định là con nuôi và được hưởng quyền lợi Di Trú theo cha mẹ nuôi thì người con nuôi đó sẽ không được bảo lãnh định cư Mỹ cho cha mẹ ruột hoặc anh chị em ruột của mình.

Còn nếu xảy ra trường hợp khi cha mẹ là công dân Mỹ muốn nhận một con nuôi ở ngoài nước và bảo lãnh định cư Mỹ theo diện con nuôi là rất khó khăn vì phải hội đủ 3 điều kiện mà DỊCH VỤ CALI của chúng tối đã giới thiệu ở trên, nhưng nếu muốn bảo lãnh định cư Mỹ cũng không phải không có cách, một số trường hợp có thể bảo lãnh được.Nếu các bạn còn có thắc mắc về thông tin định cư Mỹ diện con nuôi các bạn có thể tham khảo thêm tại website dichvucali.com 

HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP