Hotline: 09.4554.6338

CÔNG HÀM ĐỘC THÂN LÀ GÌ?

Công Hàm Độc Thân là một bộ hồ sơ chứng nhận độc thân của công dân Mỹ hoặc Thường Trú Nhân được hợp hóa bởi Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Mỹ. Công dân Mỹ hoặc Thường Trú Nhân muốn về Việt Nam để đăng ký kết hôn thì bắt buộc phải có Công Hàm Độc Thân thì mới có thể đăng ký kết hôn được.

                                              

 Bộ Công Hàm Độc Thân gồm những giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận giấy xác nhận độc thân được xác nhận bởi quận nơi người đó sinh sống.
- Tờ khai đăng ký kết hôn
- Tuyên thệ độc thân
- Lý lịch cá nhân
- Giấy ủy quyền (nếu trường hợp người bên Mỹ không thể về Việt Nam để nộp hồ sơ)
- Kết quả khám tâm thần
- 1 bản photo thẻ xanh hoặc hộ chiếu

 Thời gian làm công hàm độc thân mất khoảng 25-30 ngày , nếu đóng phí làm nhanh khoảng 10 ngày. Giá trị của CHDT kéo dài 6 tháng kể từ ngày được Lãnh sựu quán Việt Nam hợp thức hóa.


Riêng Công Dân Mỹ có thể không làm Công Hàm Độc Thân mà vẫn có quyền làm hôn thú tại Việt Nam, với điều kiện Công Dân Mỹ phải làm một tờ khai Tuyên Thệ Độc Thân với Lãnh Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam & Sở Tư Pháp nơi bạn muốn kết hôn phải chấp thuận tờ  Tuyên Thệ Độc Thân này.


 

HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP