Hotline: 09.4554.6338
LỊCH CHIẾU KHÁNG THÁNG 8 - 2016
Cập nhật lịch chiếu kháng diện F1, F2 a-b, F3, F4
LỊCH CHIẾU KHÁNG MỸ - Tháng 7 - 2016
Lịch chiếu kháng dành cho các diện F1, F2a, F2b, F3, F4.
LỊCH CHIẾU KHÁNG THÁNG 10 - 2015
Visa bulletin cập nhật hàng tháng nhằm theo dõi mốc thời gian hồ sơ của quý vi được xét duyệt.
LỊCH CHIẾU KHÁNG MỸ- THÁNG 9/2015
Qúy vị có thể kiểm tra hồ sơ của mình còn bao nhiêu lâu sẽ đến ngày phỏng vấn
LỊCH CHIẾU KHÁNG THÁNG 8 - 2015
Lịch chiếu kháng diện F1, F2a, F2b, F3, F4
Lịch chiếu kháng tháng 01/2015
Truy cập lịch giải quyết hồ sơ các diện F1, F2a, F2b, F3, F4.
Tiêu đề nội dung
nội dung
HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP