Hotline: 09.4554.6338
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN BẢO LÃNH DIỆN VỢ CHỒNG
Phỏng vấn là bước rất quan trọng quyết định 70% khả năng đậu hay rớt hồ sơ bảo lãnh của bạn.
BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG
Thời hạn bảo lãnh hồ sơ diện vợ chồng là 1 đến 1,5 năm. Phí nộp NVC là 120$ cho người bảo lãnh và 325$ cho đương đơn.
Tiêu đề nội dung
nội dung
HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP