Hotline: 09.4554.6338

Bảo lãnh định cư Mỹ

Bảo lãnh định cư Mỹ gồm thông tin gì?

Bảo lãnh định cư Mỹ
Thời xưa có rất nhiều công dân quốc tế qua Mỹ đinh cư khi có đời sống ổn đinh họ luôn muốn bảo lãnh người thân của mình ở quê nhà qua đây sống chung nên hiện tượng bảo lãnh định cư Mỹ ngày càng nhiều, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả các quốc gia có người nước ngoài vào sống và bảo lãnh đinh cư.
Bảo lãnh định cư Mỹ hiện nay không còn dễ dàng như thời xưa, vì hiện tại nước Mỹ đã thay đổi chính sách và thắc chặt việc nhập cư từ nước ngoài chính vì vậy mà việc bảo lãnh định cư Mỹ trở nên khó khăn hơn.
Bảo lãnh định cư Mỹ bao gồm rất nhiều trường hợp bảo lãnh như: bảo lãnh đinh cư diện con, bảo lãnh đinh cư diện vợ chồng, bảo lãnh định cư Mỹ diện anh chị em, bảo lãnh đinh cư Mỹ diện cha mẹ, bảo lãnh định cư Mỹ diện hôn phu/hôn thê....Mỗi trường hợp có một quy định khác nhau và bạn cần phải có đầy đủ điều kiện mới có thể bảo lãnh định cư Mỹ một cách dễ dàng.
Về việc bảo lãnh đinh cư Mỹ DỊCH VỤ CALI xin giới thiệu một số thông tin cơ bản sau đây:
LOẠI ƯU TIÊN SỐ 1
Trường hợp ưa tiên số 1 những người có quốc tịch tại Mỹ có quyền được bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái chưa có lập gia đình bao gồm cả con riêng của vợ hoặc chồng miễn là có giá thú trước ngày được 16 tuổi, phải dưới 21 tuổi tính đến ngày nộp đơn bảo lãnh đinh cư Mỹ. 
Trường hợp vợ chồng kết hôn đồng tính cũng có quyền tương tự như bao cặp vợ chồng khác. Riêng trường hợp đối với con nuôi phải đủ điều kiện theo luật Di Trú.
LOẠI ƯU TIÊN SỐ 2
Thường trú có quyền được bảo lãnh đinh cư Mỹ những người thân như những người đã có quốc tịch loại ưu tiên số 1, một điểm khó khăn là diện này phải đợi hồ sơ được chấp nhận khoảng 4 đến 6 năm.
LOẠI ƯU TIÊN SỐ 3
Những người đã có quốc tịch Mỹ có thể bảo lãnh định cư Mỹ cho con đã có gia đình cũng với cháu còn độc thân dưới 21 tuổi nhưng phải đợi thời gian dài gần 11 năm.
LOẠI ƯU TIÊN SỐ 4
Người bảo lãnh có thể được quyền bảo lãnh định cư Mỹ cho anh chị em còn độc thân hoặc đã có gia đình, thời gian chờ đợi gần 12 năm. Đối với quyền bảo lãnh định cư Mỹ diện hôn thê/hôn phu cần phải chứng minh 2 người đã có thời gian gặp gỡ được 2 năm trở lên trước khi có ý định kết hôn trong vòng 3 tháng khi đặt chân đến Mỹ.
4 loại ưu tiên là những điều mà các bạn nên biết nếu có ý định bảo lãnh định cư Mỹ cho thân nhân trong gia đình. Bảo lãnh định cư Mỹ hiện nay không còn dễ dàng chính vì thế các bạn nên timd hiểu kỹ về thông tin bảo lãnh đinh cư Mỹ theo các trường hợp ở trên mà các chuyên gia DỊCH VỤ CALI đã giới thiệu qua đó sẽ giúp các bạn yên tâm hơn khi làm hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ cho những người thân trong gia đình của mình.
Nếu các bạn còn thắc mắc về những thông tin gì liên quan đến việc bảo lãnh định cư Mỹ xin liên hệ với chúng tôi tại website dichvucali.com.
Địa chỉ tại Việt Nam: 422 Hai Bà Trưng, P Tân Định, Q1, TP.HCM
TEL: (08) 3848.1250 - 3848.1251
Địa chỉ USA: 1816 TULY ROAD# 174- SANJOSE CALIFORNIA 95122
TEL: (408) 238.5823Bảo lãnh định cư Mỹ gồm thông tin gì?

Thời xưa có rất nhiều công dân quốc tế qua Mỹ định cư khi có đời sống ổn đinh họ luôn muốn bảo lãnh người thân của mình ở quê nhà qua đây sống chung nên hiện tượng bảo lãnh định cư Mỹ ngày càng nhiều, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả các quốc gia có người nước ngoài vào sống và bảo lãnh đinh cư.

Bảo lãnh định cư Mỹ hiện nay không còn dễ dàng như thời xưa, vì hiện tại nước Mỹ đã thay đổi chính sách và thắt chặt việc nhập cư từ nước ngoài chính vì vậy mà việc bảo lãnh định cư Mỹ trở nên khó khăn hơn. Bảo lãnh định cư Mỹ bao gồm rất nhiều trường hợp bảo lãnh như: bảo lãnh đinh cư diện con, bảo lãnh đinh cư diện vợ chồng, bảo lãnh định cư Mỹ diện anh chị em, bảo lãnh đinh cư Mỹ diện cha mẹ, bảo lãnh định cư Mỹ diện hôn phu/hôn thê....

Mỗi trường hợp có một quy định khác nhau và bạn cần phải có đầy đủ điều kiện mới có thể bảo lãnh định cư Mỹ một cách dễ dàng.Về việc bảo lãnh đinh cư Mỹ DỊCH VỤ CALI xin giới thiệu một số thông tin cơ bản sau đây:

Bảo lãnh định cư Mỹ

LOẠI ƯU TIÊN SỐ 1

Trường hợp ưa tiên số 1 những người có quốc tịch tại Mỹ có quyền được bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái chưa có lập gia đình bao gồm cả con riêng của vợ hoặc chồng miễn là có giá thú trước ngày được 16 tuổi, phải dưới 21 tuổi tính đến ngày nộp đơn xin được bảo lãnh đinh cư Mỹ. Trường hợp vợ chồng kết hôn đồng tính cũng có quyền tương tự như bao cặp vợ chồng khác. Riêng trường hợp đối với con nuôi phải đủ điều kiện theo luật Di Trú.

LOẠI ƯU TIÊN SỐ 2

Thường trú có quyền được bảo lãnh đinh cư Mỹ những người thân như những người đã có quốc tịch loại ưu tiên số 1, một điểm khó khăn là diện này phải đợi hồ sơ được chấp nhận khoảng 4 đến 6 năm.

LOẠI ƯU TIÊN SỐ 3

Những người đã có quốc tịch Mỹ có thể bảo lãnh định cư Mỹ cho con đã có gia đình cũng với cháu còn độc thân dưới 21 tuổi nhưng phải đợi thời gian dài gần 11 năm.

LOẠI ƯU TIÊN SỐ 4

Người bảo lãnh có thể được quyền bảo lãnh định cư Mỹ cho anh chị em còn độc thân hoặc đã có gia đình, thời gian chờ đợi gần 12 năm. Đối với quyền bảo lãnh định cư Mỹ diện hôn thê/hôn phu cần phải chứng minh 2 người đã có thời gian gặp gỡ được 2 năm trở lên trước khi có ý định kết hôn trong vòng 3 tháng khi đặt chân đến Mỹ.

4 loại ưu tiên là những điều mà các bạn nên biết nếu có ý định bảo lãnh định cư Mỹ cho thân nhân trong gia đình. Bảo lãnh định cư Mỹ hiện nay không còn dễ dàng chính vì thế các bạn nên timd hiểu kỹ về thông tin bảo lãnh định cư Mỹ theo các trường hợp ở trên mà các chuyên gia DỊCH VỤ CALI đã giới thiệu qua đó sẽ giúp các bạn yên tâm hơn khi làm hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ cho những người thân trong gia đình của mình. Nếu các bạn còn thắc mắc về những thông tin gì liên quan đến việc bảo lãnh định cư Mỹ hiện nay xin liên hệ với chúng tôi tại website dichvucali.com.

Địa chỉ tại Việt Nam: 422 Hai Bà Trưng, P Tân Định, Q1, TP.HCM

TEL: (08) 3848.1250 - 3848.1251

Địa chỉ USA: 1816 TULY ROAD# 174- SANJOSE CALIFORNIA 95122

TEL: (408) 238.5823

HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP