Hotline: 09.4554.6338
PHỎNG VẤN BẢO LÃNH DIỆN HÔN PHU/HÔN THÊ
Phỏng vấn rất quan trọng, nó chiếm 70% quyết định thành công cho hồ sơ bảo lãnh của bạn
BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG
Thời hạn bảo lãnh hồ sơ diện vợ chồng là 1 đến 1,5 năm. Phí nộp NVC là 120$ cho người bảo lãnh và 325$ cho đương đơn.
QUYỀN LỢI KHI CÓ THẺ XANH MỸ
Người giữ thẻ xanh có quyền được sở hữu hợp pháp tất cả những gì công dân Mỹ có quyền, được tự mở công ty và tự kinh doanh. Quyền lợi được xin học bổng tài trợ của Chính Phủ cho việc học hành.
LỊCH CHIẾU KHÁNG DI DÂN THÁNG 7/2015
Thời hạn xét duyệt hồ sơ các diện bảo lãnh thân nhân qua Mỹ
LỊCH CHIẾU KHÁNG THÁNG 8 - 2015
Danh sách chờ đợi chiếu kháng đi dân
LỊCH CHIẾU KHÁNG THÁNG 8 - 2015
Danh sách chờ đợi chiếu kháng đi dân
<< < 1 2 3 4
Tiêu đề nội dung
nội dung
HOTLINE: 09.4554.6338
Thiết kế web bởi 123CORP